• Výklad sna "Trn"

  Trnchápat - žensky sexuálníStrach z pohlavního styku.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Trnbýt jím dopichanýZnámost skončí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Trnpíchnout se jímRadost z lásky.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Trnspadnout do trníDostanete se do velmi složité situace.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Trntrnový věnecOhlašuje duševní utrpení.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  TrnvidětOnemocníte láskou.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Trnpokud tě píchneBol tě dlouho neopustí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Trnpočervenalývyhubování
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Trnovocný trhukončení známosti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Trnjím býti píchnutnáhlá smrt
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Trnchoditi trním a bodnouti se do nohydostati se do rukou zlých lidí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Trnbýt jím opletenčlověk mizerné povahy
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  TrnTrnškodu utrpět
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Tŕňchápať žensky sexuálneStrach z pohlavného styku.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Tŕňbyť ním dopichanýZnámosť sa skončí.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Tŕňpichnúť sa nímRadosť z lásky.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Tŕňspadnúť do tŕniaDostanete sa do veľmi zložitej situácie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Tŕňtŕňový veniecOhlasuje duševné utrpenie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  TŕňVidieťOchoriete láskou.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Tŕňak ťa pichneBôľ ťa dlho neopustí.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z