• Výklad sna "Tma"

  Tmapohybovat se v níHrozí ti, že se dostaneš na scestí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Tmaduševní stav, který umí změnit pouze nezainteresovaný osobaČlověk má pocit, že se ocitl napospas osudu a měl by najít pomoc.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Tmabýt v temnotěNevyhnutelně potřebujete radu jiných.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Tmabýt ve tmě podzemní celyNaznačuje, že můžete očekávat útok na vaši osobu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Tmabýt ve tmě s mnoha lidmiVěstí protistátní spiknutí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Tmapohybovať sa v nejHrozí ti, že sa dostaneš na scestie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Tmaduševný stav, ktorý vie zmeniť iba nezainteresovaný osobaČlovek má pocit, že sa ocitol napospas osudu a mal by nájsť pomoc.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Tmabyť v temnoteNevyhnutne potrebujete radu iných.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Tmabyť v tme podzemnej celyNaznačuje, že možete očakávať útok na vašu osobu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Tmabyť v tme s mnohými ľuďmiVeští protištátne sprisahanie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  TmaTmaje znamením těžkých životních situací, které se tě dotknou
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Tmaztratit se v nízdlouhavá nemoc
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  TmaTmapředpovídají šťastný obrat a celkové zlepšení situace
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Tmaustupující tma a objevující se světlomůžete očekávat útok na vaši osobu
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Tmabýt ve tmě v podzemní kobce, sklepeníohlašuje protistátní spiknutí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Tmabýt ve tmě s mnoha lidmije předpovědí dočasného zhoršení životních podmínek
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Tmabýt ve tmě a nemoci najít cestunutně potřebujete radu jiných
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Tmabýt v temnotěduševní stav, který může být změněn jen nezúčastněnou osobou,člověk se cítí vydán všanc a měl by nalézt pomoc
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  TmaTmaViz: Drahokam,
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Tmapodvod, faleš
  (ZDROJ:CZ,Malý snář)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z