• Výklad sna "Obloha"

  OblohajasnáBude se ti dařit v práci.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  OblohazamračenáPotrápí tě překážky.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Oblohav ohniKonečně se dožiješ skutečně velké radosti.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Oblohavystupovat k níAsi se staneš významným člověkem.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  OblohajasnáBude sa ti dariť v práci.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  OblohazamračenáPotrápia ťa prekážky.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Oblohav ohniKonečne sa dožiješ skutočne veľkej radosti.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Oblohavystupovať k nejAsi sa staneš významným človekom.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z