• Výklad sna "Noc"

  NocPohádat se blízkým příbuzným.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  NoctmaváNepříjemnosti v rodině.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  NocjasnáMáš před sebou dlouhý život.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  NocbouřliváPřekvapí tě těžká ztráta.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Nocbloudit v níZtratíš střechu nad hlavou.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  NocvedraBudeš muset krotit své vášně.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  NocPohádaš sa blízkym príbuzným.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  NoctmaváNepríjemnosti v rodine.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  NocjasnáMáš pred sebou dlhý život.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  NocbúrliváPrekvapí ťa ťažká strata.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Nocblúdiť v nejStratíš strechu nad hlavou.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  NocsparnáBudeš musieť krotiť svoje vášne.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  NocNocViz: Temno,Temnota,Tma,
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Nocv noci choditiklam
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Nocustupujícízlepšení životních podmínek
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Noctmavánepříjemné hádky s příbuznými
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Noctemnávyhlídky na chmurné a těžké časy
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Nocprocházet se v nocije předzvěstí neštěstí a smrti v rodině
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Nocpro zemědělceje znamením špatné sklizně a bolestných ztrát
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Nocpro zamilované sen o noci znamenáneporozumění a spory
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Nocnáhle končícíje předpovědí životní změny nebo starostí a těžkostí v podnikání
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Nocjasná, hvězdná nocnoc věští dlouhý život ve zdraví a štěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Nocjasnábudeš dlouho žít
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Nocbýt za temné noci na cestěznačí hrozící zlo
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Nocbouřlivábouře odnese střechu tvého štěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  NocNocvelké nebezpečí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  NocNocsymbol pro nebezpečí v oblasti nevědomí, vnitřní varování
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Nocpohodlná budoucnost
  (ZDROJ:CZ,Malý snář)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z