• Výklad sna "Návšteva"

  Návštevanebyť prijatý priateľskyPohneváte sa so známymi.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  NávštevadostaťPôjdete na súd.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  NávštevaZbytočne vyhodíš peniaze.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Návštevaurobiť juOhovoria ťa.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Návštěvanebýt přijat přátelskyZlobíme se se známými.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  NávštěvadostatPůjdete k soudu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  NávštěvaZbytečně vyhodíš peníze.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Návštěvaučinit jiPomluví tě.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Návštěvanavštívit někohonepříjemnost zažíti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Návštěvanávštěvu lékaře mítivýhoda a štěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Návštěvanávštěvu dostatinepříjemná situace nastane
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Návštěvadostati jinemoc
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z