• Výklad sna "Myrta"

  MyrtaPřináší svatbu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  MyrtaAsi už co nevidět přijde den, na který už dlouho čekáte.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  MyrtazlatáNeštěstí, co se ti lepilo na paty ustupuje.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  MyrtastříbrnáLidé se ti nezaslouženě posmívají.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  MyrtaPrináša svadbu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  MyrtaAsi už čo nevidieť príde deň, na ktorý už dlho čakáte.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  MyrtazlatáNešťastie, čo sa ti lepilo na päty ustupuje.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  MyrtastriebornáĽudia sa ti nezaslúžene posmievajú.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Myrtadává-li do vlasů zemřelá panísmrt jejího manžela
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  MyrtaMyrtabrzká svatba
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Myrtaradost a zdraví
  (ZDROJ:CZ,Malý snář)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z