• Výklad sna "Misa"

  MisaplnáDostanete pozvánku alebo nečakanú návštevu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  MisaprázdnaNávšteva alebo pozvanie na ktoré ste sa tešili sa neuskutoční.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  MisahlinenáDobré spolunažívanie so susedmi.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  MísaplnáDostanete pozvánku nebo nečekanou návštěvu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  MísaprázdnáNávštěva nebo pozvání na které jste se těšili se neuskuteční.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  MísahliněnáDobré soužití se sousedy.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Mísazlatáv domácnosti převládá láska
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Mísastříbrnádomácnosti převládá poctivost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Mísaprázdnádobré časy
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Mísaplnáhubené časy
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z