• Výklad sna "Lekár"

  LekárMá viacero významov: otcovstvo, hľadanie východiska, rada, pomoc.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Lekárhovoriť s nímSplnia sa vám staré nádeje.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  LekárvidieťPozor na nevoľnosti.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Lekárvidieť ako ošetruje ranenéhoNiekto z vašej rodiny vstúpi do manželstva.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Lekárbyť lekáromPodarí sa vám dosiahnuť vyššie zisky, úspech.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  LékařMá více významů: otcovství, hledání východiska, ráda, pomoc.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Lékařmluvit s nímSplní se vám staré naděje.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  LékařvidětPozor na nevolnosti.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Lékařvidět jak ošetřuje raněnéhoNěkdo z vaší rodiny vstoupí do manželství.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Lékařbýt lékařemPodaří se vám dosáhnout vyšší zisky, úspěch.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Lékařviděti honenadálá návštěva
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Lékařs nemocným vlídně hovořiti vidětibrzká churavost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Lékařkterý příbuzného obvazuje vidětibrzký sňatek v rodině
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z