• Výklad sna "Lampa"

  LampaJste plní vnitřních nejasností.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  LamparozbítDostanete se do nebezpečí vlastní nedbalostí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  LamparozsvítitDěláte někomu radost, pomáháte mu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  LampazhasnoutNěkomu zničíte štěstí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Lampasvítící slabým mihotavým světlemNemůže k vám přijít radost neboť je něčím rušena.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Lampavidět cadiPřináší vážné neštěstí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Lampavidět jiných rozsvěcetDozvíte se dobrou zprávu
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Lampavidět jiných zhasínatČeká vás ztráta.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Lampavidět jasně svítícíOčekávejte radostné chvíle a pěkné zážitky.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Lampavidět rozbitouPozor na pochybné a ztrátové obchody.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  LampaSte plní vnútorných nejasností.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  LamparozbiťDostanete sa do nebezpečenstva vlastnou nedbalosťou.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  LamparozsvietiťRobíte niekomu radosť, pomáhate mu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  LampazhasnúťNiekomu zničíte šťastie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Lampasvietiaca slabým mihotavým svetlomNemôže k vám prísť radosť lebo je niečím rušená.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Lampavidieť čadiťPrináša vážne nešťastie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Lampavidieť iných rozsvecovaťDozviete sa dobrú správu
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Lampavidieť iných zhasínaťČaká vás strata.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Lampavidieť jasne svietiacuOčakávajte radostné chvíle a pekné zážitky.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Lampavidieť rozbitúPozor na pochybné a stratové obchody.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z