• Výklad sna "Hruška (hrušky)"

  Hruška (hrušky)vosami nebo jiným hmyzem ožírati vidětipozor na lest
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)třeseš-li hrušky se stromuzisk v tvém obchodu
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)sušené jístihubnutí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)setřásatizdrženlivost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)plané nebo kyselé viděti nebo jístidomácí nepříjemnost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)od červů aneb od vos vyžranélstivost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)nezralá hruškadostaví se tvá zklamaná naděje
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)jísti, zralourozkoš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)jísti, planou a hořkoubolest a neštěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)jísti, nezralousmutek
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)jísti, dobroupřemůžeš neštěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)jak na stromě visídobrá vyhlídka do budoucnosti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)hrušky česatidítě
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)hezké na stromě vidětidobré vyhlídky na budoucnost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)dobré viděti nebo jístipřekonání nepříjemností
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hruška (hrušky)Hruška (Hrušky)obliba v působišti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z