• Výklad sna "Host"

  HostNauč se šetřit, jelikož přijdou na tebe zlé časy.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  HostCítíte se osamělí a opuštění.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Hostmít hostaPřijde k vám návštěva ze zahraničí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Hostbýt hostůmČekají vás nečekané výdaje.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Hostvzácného přenocovati nechatineočekávané štěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hostvyhoditi hohezké boží věci z domu
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hostu sebe přechovávat hostypřátelskou službu konati
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hostsám jím býtihlad a pomluva
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hosts ním se rozloučitiztráta milé věci
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hosts hosty se rozloučitirozloučení
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hostpřivítatibrzká návštěva
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hostpozván býti jako hostve svém očekávání se zmýliti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hostmnoho jichdomácí krádeže
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hosthosty napřed vidětizávist a různice
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hostdostati hostanepředvídané výlohy
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hostbíti horouhání
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  HostHostnějaké hezké věci do domu
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  HosťNauč sa šetriť, lebo prídu na teba zlé časy.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  HosťCítite sa osamelí a opustení.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Hosťmať hosťaPríde k vám návšteva zo zahraničia.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Hosťbyť hosťomČakajú vás nečakané výdavky.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z