• Výklad sna "Hory"

  HoryI když je asi těžko schůdná, nespouštěj se z té cesty, kterou sis určil.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  HoryprojítMol bys lépe znát cíl, který chceš dosáhnout.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Horyvylézt na ně a nevládní dáleČeká tě neúspěch, ale ten nepodlomí tvou víru.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Horybýt na jejich temeniTví nepřející se zlobí, že si dosáhl více než oni.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  HoryAj keď je asi ťažko schodná, nespúšťaj sa z tej cesty, ktorú si si určil.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  HoryprejsťMol by si lepšie poznať cieľ, ktorý chceš dosiahnuť.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Horyvyliezť na ne a nevládať ďalejČaká ťa neúspech, ale ten nepodlomí tvoju vieru.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Horybyť na ich temeniTvoji neprajníci sa hnevajú, že si dosiahol viac ako oni.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Horyzelenými stromy porostlé vidětinadějná budoucnost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Horysen zříceninou vidětiupustit od úmyslu
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Horys pěkným hradem vidětivytrvalost, nepoddajnost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z