• Výklad sna "Holub"

  Holubuletěl-lismrt v rodině
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Holubpři létání vidětipříjemné zprávy obdržeti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Holubna střešenevěra
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Holubmnoho jichdobré bytí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Holublíbá se s holubicíláska s potomním manželstvím
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Holubkrmitidobročinnost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Holubjísti hoslužbou k majetku
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Holubchytnouti hojistá brzká svatba
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Holubchytitimrzutost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Holubholuby vidětis dobromyslnými lidmi jednati
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Holubholoubata vybírativzácné hosty čekati
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Holubbílýštěstí do domu
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z