• Výklad sna "Had"

  HadPozor, asi nějaká zrada. Ti, kterým nyní věříš tě zradí ve chvíli, kdy to nebudeš čekat.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Hadpokud tě pronásledujeLidé si na tobě rádi brousí jazyk.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Hadpokud tě štíplZrada a faleš ti způsobí velké starosti.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Hadzabít hoUděláš dobrý čin, ale nečekej pochvalu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  HadPozor, asi nejaká zrada. Tí, ktorým teraz veríš ťa zradia vo chvíli, keď to nebudeš čakať.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Hadak ťa prenasledujeĽudia si na tebe radi brúsia jazyk.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Hadak ťa uštipolZrada a faloš ti spôsobia veľké starosti.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Hadzabiť hoUrobíš dobrý čin, ale nečakaj pochvalu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  HadHadViz: Zmije,
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadzlatého vzítidar od nepřítele
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadzlatého naléztimocné místo
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadzabíti hadapřátelé v nouzi jsou vzácní,překonáš svého odpůrce a nepřátelství se změní v přátelství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadzabítivítězství nad svým nepřítelem
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadzabít hadasymbolizuje úspěchy v předsevzetích či plánech a také šťastné manželské soužití
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadviděti se točiti a kroutitivšelijaké trápení
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadviděti hadynepřízniví nepřátelé
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadvidětimálo nového uslyšíš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadvidětvaruje před lstivostí nebo úskočností ženy,štěstí v lásce nebo v manželství je ohroženo
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadvidět mrtvého hadaje znamením strastí čekajících na tebe z důvodu falešnosti přítele
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadvidět jiné uštknutépředvídá, že brzy nerozvážně zraníš nejbližšího přítele
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadvidět jen taksveden býti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadvícehlavý hadpoukazuje na tvé nerozumné chování, které bude příčinou smutku
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadvelké množství hadůje předzvěstí nepatrných neúspěchů, které však brzy pominou
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadve vodě vidětistřež se zlých společností
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadve voděpozor na epidemickou nemoc
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadv povětříprůtrž mračen, mocná bouře
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadv postelinevěra
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadv kolébcedítě není tvoje
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadv klíněsvedení
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadv kapsepodvodné dokumenty
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Haduštknutí od něhotěžká nemoc
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadsyčícízlé pomluvy
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadsyčet slyšetismíříš se se svým nepřítelem
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadsvíjejícího se vidětižalář
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadsvíjejícího senepřítel je bezmocný vůči tobě
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadslyšet syčet hadaje výstrahou, aby ses nepříliš horlivě vzdával svého majetku
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hads korunou vidětipoklad
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadrozsekati homajetku nabudeš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadpřes cestu nataženého tak, že nemůžeš jínemoc a překážka v obchodě
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadpřemocizahanbíš své nepřátele
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  HadHadpřátelé tě zradí a jejich lest tě bude ohrožovat
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadproměnit se v hadavěští urážky a ponížení, kterého se staneš obětí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadplazící se hadoznamuje potíže a finanční ztráty
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadplazící sepozor na lest
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadod hadů pokousán býtirušení šťastného svazku
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadnemůžeš-li hadům utécišpatná naděje na lepší časy
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadna své ženě vidětiporodí syna
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadna své ženě ho vidětiporodí syna
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadna stromě vidětipokuta neb velké oklamání
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadna stroměpád
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadna kusy rozsekatibohatství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadmrtvého vidětizisk
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadmnožství hadůčeká tě mnoho nepřátelství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadmluvit slyšetioklamání
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadmluví-lipokušení
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadměděný na kůlejisté uzdravení
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadmaso jeho jístivýhra ve sporu
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadmaso hadí jístirozmnožení statku
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadšlápnout na něj při koupánísymbolizuje potíže tam, kde jsi očekával úspěch
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadšlápnout na nějbez ohledu na zdraví znamená nepatrné zdravotní problémy
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadšlapat po hadeche varováním před falešným přítelem, který prahne zaujmout místo po boku tvé milované
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadkůži stáhnouti z hadavítězství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadkol stohu stočenýfalešník na cestě
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  HadHadje varováním před nepřáteli, kteří ti chtějí ublížit, zamilovaným ohlašuje soky v lásce
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadchytit hadaje výstrahou před nemorálními chtíči
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadchce-li tě uštknoutinemoc
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadhypnotizovat hadaje symbolem, že můžeš počítat s pomocí přátel v těžkých situacích
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadhořícízločinně založený oheň
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadhladiti hadaneblahé choutky
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadháďatapředvídají návštěvu falešných přátel, kteří ti tvou pohostinnost oplácejí pomluvami
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadhad v zelené trávěvěští nemoc starosti a potíže
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Haddlouhýzlý a mocný nepřítel
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadděti hrající si s hadyohlašují problémy v odlišení nepřátel od přátel
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  HadHadčistě sexuální symbol
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadbýti uštknutpletichy lstivé a úskočné ženy vám způsobí nepříjemnosti,varování před falešnými přáteli nebo nešťastným poutem
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadbýti uštknutlež a faleš ti kladou překážky
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadbýti uštknut hademje symbolem pomluv tvé osoby
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadbýti pronásledován hademlidé mnoho mluví a pomlouvají tě
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadbýt ovinut hadembýt ovinut hadem je předpovědí tvé bezbrannosti vůči intrikám nepřátel a současně může znamenat nemoc nebo smrt v rodině
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Hadbýt napadnut hademje varování, abys dával větší pozor na nové známé, kteří se mohou ukázat jako nepřátelé
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  HadHadnepřítel
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z