• Výklad sna "Gilotina"

  GilotinaČekají tě mrzutosti. Neboj se, statečnou hlavu jedovatá slina nezašpiní.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Gilotinabýt přítomen při popravěStanete se svědkem nehody.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  GilotinavidětVše co vypadalo špatné se obrátí na dobré.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Gilotinaležet pod níPřináší rozhodnutí, příznivé i nepříznivé.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  GilotínaČakajú ťa mrzutosti. Neboj sa, statočnú hlavu jedovatá slina nezašpiní.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Gilotínabyť prítomný pri popraveStanete sa svedkom nehody.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  GilotínavidieťVšetko čo vyzeralo zlé sa obráti na dobré.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Gilotínaležať pod ňouPrináša rozhodnutie, priaznivé aj nepriaznivé.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z