• Výklad sna "Bránu"

  BránuzavíratRozmysli, zda dost dBase o své oblečení.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Bránuotevřenou vidětOsud ti bude přát, ale pro svou chamtivost utrpí škodu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Bránuotevírat ji násilněNezapomínej že chudoba je ctnost pokud bohatství se vždy nepřichází statečně.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  BránuzatváraťPorozmýšľaj, či dosť dbáš o svoje oblečenie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Bránuotvorenú vidieťOsud ti bude priať, ale pre svoju chamtivosť utrpíš škodu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Bránuotvárať ju násilneNezabúdaj že chudoba je cnosť a k bohatstvu sa vždy neprichádza statočne.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z