• Výklad sna "Blecha"

  BlechaNeměj starosti! Dočkáš se bohatství, vážnosti a nebude ti chybět ani kožich.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  BlechavidětOčekávejte velký hněv.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Blechachytit, zabítDostat se k penězům.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Blechazjeví seobdržíš dopis
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Blechaviděti skákatiskrze nepravé zprávy budeš znepokojován
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Blechaviděti blechynení dobře
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Blechaskákat vidětivýlet, dobré počasí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Blechaod ní poštípán býtiblízká výhra
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Blechana vlastním těle chytatisvé nepřátele překonat
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Blechamnoho spatřitivelký zármutek
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Blechamnoho míti, jimi trápen býtineštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Blechamíti blechy a býti jimi pokousánštěstí a bohatství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Blechachytatitěžká honba na cosi, nepokoj
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Blechableší cirkus vidětinávštěva z vyšších míst
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z