• Výklad sna "Bůh, bohyně"

  Bůh, bohyněvzývati horadost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Bůh, bohyněvzývatiradosti se dožíti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Bůh, bohyněviděti ho, s ním mluvitistarosti a zármutek
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Bůh, bohyněvidětiradost a útěcha
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Bůh, bohyněslib bohu učinitivelké štěstí a spokojenost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Bůh, bohyněs ním mluvitvelká radost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Bůh, bohynějeho ruce po sobě vztahovat vidětipožehnání, štěstí, bohatství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Bůh, bohyněchváliti hotrápení
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Bůh, bohyněchválitinemoc a utrpení
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Bůh, bohyněhovořiti slyšetiradost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z