• Výklad sna "Vlasy"

  VlasybíléZbavíš se tísnivého neklidu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyčernéZískáš jistotu v lásce.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyčervenéPatolízalů ostře odmítej.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyšedéStihne tě zármutek.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasypravéNa ženu, kterou si získal, můžeš být právem hrdý.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasydlouhéV nejtěžších chvílích se projeví tvoji věrní přátelé.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasystřapatéKaždou svadu skonči vlídným smírem.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasyna ruceZáleží jen na tobě, abys z mnoha cest vybral tu nejsprávnější.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasyna prsouKříž s penězi, ale klid se zdravím.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyčesatPříznivá budoucnost, zisky.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasymýtTvá činnost se setkává s obdivem a uznáním.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasybarvitNa tvé slovo se vůbec nelze spolehnout.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasystříhatTěžká ztráta, velký zármutek.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyzaplétatSvár v rodině.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyprodávatObrnit se proti zlomyslné pokoře.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasypokud rostouMrzuté starosti vystřídá čerstvá naději.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasypokud vypadávajíDobré příjmy, lepší život.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasySymbol spojitosti se životem zvířat.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasypokud blednouÚplná ztráta majetku.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasypokud vyrůstají na ruceNedobré znamení.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyblondRadost a životní štěstí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasyčesat siMáte před sebou noční cestu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasydlouhé bíléZnamená štěstí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasydobře upravený účesZnamená brzké přátelství.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasybarvit siUsilujete o něco, co je už předem ztraceno.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyrezavéZískáte si oblibu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasychloupky na poprsíZnamená štěstí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasychloupky na břišeZdraví.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasyjiným stříhatDosáhnete zisk na úkor někoho jiného.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasymít černéZnamená zdraví.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasymít krátké, kudrnaté a černéJdete vstříc nedobrým časem.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasymít v ústechPředzvěst zlého zážitku.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasymrtvéhoCtižádostivost.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasymuž s ženskými vlasyPodvod v lásce.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasynajít v polévceHněv, hádka.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasynechat si ostříhatPředzvěst trápení.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyneupravenéSpory v rodině.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasypomáda na vlasyBudou si vás vážit.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasyspálit siBuďte opatrní.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyztrácetVe stáří se budete cítit mladí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasystuha do vlasůRadostná práce přináší štěstí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyšedivéBudoucí starosti.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasymýt siBlížící se znepokojení.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasyvidět loknyÚspěch v lásce.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasyvidět muže bez vlasůVážnost a bohatství.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vlasyvidět ženu bez vlasůOpovržení.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyvypadávajícíPohřeb.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasyzaplétatObnovení přetrženého pouta.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  VlasybieleZbavíš sa tiesnivého nepokoja.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasyčierneZískaš istotu v láske.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasyčervenéPätolizačov ostro odmietaj.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasysivéStihne ťa zármutok.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasypravéNa ženu, ktorú si získal, môžeš byť právom hrdý.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasydlhéV najťažších chvíľach sa prejavia tvoji verní priatelia.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasystrapatéKaždú zvadu skonči vľúdnym zmierom.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyna rukeZáleží len na tebe, aby si z mnohých ciest vybral tú najsprávnejšiu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyna prsiachKríž s peniazmi, ale pokoj so zdravím.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasyčesaťPriaznivá budúcnosť, zisky.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasyumývaťTvoja činnosť sa stretáva s obdivom a uznaním.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasyfarbiťNa tvoje slovo sa vôbec nemožno spoľahnúť.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasystrihaťŤažká strata, veľký zármutok.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasyzapletaťZvada v rodine.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasypredávaťObrň sa proti zlomyseľnej pokore.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyak rastúMrzuté starosti vystrieda čerstvá nádej.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyak vypadávajúDobré príjmy, lepší život.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasySymbol spojitosti so životom zvierat.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyak blednúÚplná strata majetku.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyak vyrastajú na rukeNedobré znamenie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasyblondRadosť a životné šťastie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyčesať siMáte pred sebou nočnú cestu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasydlhé bieleZnamená šťastie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasydobre upravený účesZnamená skoré priateľstvo.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyfarbiť siUsilujete o niečo, čo je už vopred stratené.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasyhrdzavéZískate si obľubu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasychĺpky na poprsíZnamená šťastie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasychĺpky na bruchuZdravie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyiným strihaťDosiahnete zisk na úkor niekoho iného.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasymať čierneZnamená zdravie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasymať krátke, kučeravé a čierneIdete v ústrety nedobrým časom.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasymať v ústachPredzvesť zlého zážitku.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasymŕtvehoCtižiadostivosť.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasymuž so ženskými vlasmiPodvod v láske.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasynájsť v polievkeHnev, škriepka.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasynechať si ostrihaťPredzvesť trápenia.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasyneupravenéSpory v rodine.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasypomáda na vlasyBudú si vás vážiť.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyspáliť siBuďte opatrní.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasystrácaťV starobe sa budete cítiť mladí.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasystuha do vlasovRadostná práca prináša šťastie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasyšedivéBudúce starosti.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyumývať siBlížiace sa znepokojenie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyvidieť lokneÚspech v láske.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyvidieť muža bez vlasovVážnosť a bohatstvo.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vlasyvidieť ženu bez vlasovOpovrhnutie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasyvypadávajúcePohreb.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  VlasyzaplietaťObnovenie pretrhnutého puta.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z