• Výklad sna "Srna"

  SrnaBudou ti blahopřát k radostné události v rodině.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Srnapokud poskakujeVelmi příjemná společnost.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Srnazastřelit jiNeublížil slabému, protože tě stihne tvrdá odplata.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  SrnaVidět přípravu pečené srňacinyZnamená nečekaný zisk nebo výhru.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  SrnaJíst, připravovat pečenou srňacinuPozvou vás do vznešené společnosti nebo k vám přijde vznešená návštěva.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  SrnaVidět ji venkuNepromarněte si své štěstí nešikovností.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Srnavidět krotkouUpřímně vás milují.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Srnavidět mrtvouPříslib hmotného úspěchu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Srnavidět srnceVarování před velkou hloupostí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  SrnaZastřelit ji na lovuŠtěstí milostného vztahu se zakalí velkým žalem.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  SrnaBudú ti blahoželať k radostnej udalosti v rodine.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Srnaak poskakujeVeľmi príjemná spoločnosť.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Srnazastreliť juNeublíž slabému, lebo ťa stihne tvrdá odplata.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  SrnaVidieť prípravu pečenej srňacinyZnamená nečakaný zisk alebo výhru.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  SrnaJesť, pripravovať pečenú srňacinuPozvú vás do vznešenej spoločnosti alebo k vám príde vznešená návšteva.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  SrnaVidieť ju vonkuNepremárnite si svoje šťastie nešikovnosťou.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  SrnaVidieť krotkúÚprimne vás milujú.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  SrnaVidieť mŕtvuPrísľub hmotného úspechu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  SrnaVidieť srncaVarovanie pred veľkou hlúposťou.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  SrnaZastreliť ju na poľovačkeŠťastie milostného vzťahu sa zakalí veľkým žiaľom.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z