• Výklad sna "Skala"

  SkalaSymbol stability a základu všetkých dejov.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Skalachcieť na ňu vyliezťZnamená obrat k horšiemu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Skalaspúšťať sa z nejPredstavuje stratu priateľov alebo príbuzných.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Skalavidieť vysoké skalyPredstavuje veľkolepý zámer.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Skalavyliezť na ňuUrčitá záležitosť sa bude preťahovať.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Skalazrútiť saPredzvesť náhleho nešťastia.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  SkálaSymbol stability a základu všech dějů.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Skálachtít na ni vyléztZnamená obrat k horšímu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Skálaspouštět se z níPředstavuje ztrátu přátel nebo příbuzných.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Skálavidět vysoké skályPředstavuje velkolepý záměr.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Skálavylézt na niUrčitá záležitost se bude přetahovat.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Skálazřítit sePředzvěst náhlého neštěstí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Skálavysokou vidětipráce a únava
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Skálavidětizbohatnutí z války
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Skálastoupati a opět sestupovatipřítele nebo příbuzného ztratiti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Skálasnadno s ní sestoupitivysokých cílů dosáhnouti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Skálasnadno jí zdolativáznutí, pokles obchodů
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Skálanemoci na ní vyléztidobré v zaměstnání, hlavně duševní ušlechtilostí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Skálana skálu stoupatipřekonání se
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Skálana ní vyléztiponížení, ztráta
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z