• Výklad sna "Prsten"

  PrstenVyčerpají tě hádky s blízkými lidmi.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PrstenželeznýBudou tě trápit pochybností.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PrstendrahocennýNadviažeš výhodné styky.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PrstenZlámanýZarmoutí tě loučení s lidmi, kteří jsou ti velmi milí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PrstenkupovatBudeš netrpělivě čekat na zprávu z daleké ciziny.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PrstendarovatUskutečníš velmi úspěšnou cestu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Prstendostat do daruNěkdo tě chce podvést a využít.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PrstenztratitV pravé chvíli získáš nového a dobrého přítele.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PrstenVe vztazích, po kterých příliš netoužíte, dbejte na opatrnost.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Prstendostat do daruNajdete dobrého přítele, nebo se vám splní milostné přání.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PrstennajítZamilujete se.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Prstennavléknout si ho na prstVaruje před nevěrou.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Prstenněkomu darovatVytoužené přátelství nebo milostný vztah se asi neuskuteční.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Prstenstáhnout si ho z prstuNevěra bude mít špatné následky.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PrstenztratitRozchod s milým člověkem.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Prstenvidět hoPevný vztah k jinému člověku.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PrstenzlomenýPorušení věrnosti.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Prstenztratitiutrpení, churavění
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenztratiti nebo darovatimilovnice tvá půjde za jiným
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenztratitimanžel k manželce ztratí důvěru
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenztratitipřechodný rozchod s milým člověkem
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenztratitzůstane starým mládencem, dívka se neprovdá
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenztratí-li ho svobodnýsmrt manželky nebo syna
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenztratí-li ho mužztratí důvěru k manželovi
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenztratí-li ho manželkaznačí porušení věrnosti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenzlomenýneštěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenzlomený mítipodřízené místo či ztráta majetku
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenzlatý přelomený u svobodnéhotěžká nemoc ženy
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenzlatý přelomenýštěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenzlatý najíti neb vidětiveliký úřad, v rodině syn
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenzlatý najíti a na prst dátisvatba nebo krása ženy podle krásy prstenu
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenzlatý na váhu kupovatiLoučení s milými lidmi tě zarmoutí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenzlámanýmír a pozdravení
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenz něhož vypadl drahý kámen a byl nalezenrodinné sváry nebo těžká nemoc
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenz něhož vypadl drahý kámenztráta existence
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenz něhož nebyl drahý kámen nalezenpředzvěst pevného vztahu k jinému člověku
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenvidětsmlouva
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstentlačiti jej do voskuzisk
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenstříbrný vidětinevěra bude mít zlé následky
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenstáhnout z prstuodstoupení místa jinému
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstensejmouti a dáti někomu jinémuodstoupení místa jinému pod nátlakem
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstensejmouti a dáti ho neznámémusvatba
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenprstenbída
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenobdržetivytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenněkomu darovatvaruje před zamýšlenou nevěrou
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstennavléci na prstčest
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstennajíti se smaragdemdobře placené místo
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstennajíti s rubínemv domě radostné veselí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstennajíti s drahokamem modrýmnemocná bohatá žena
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstennajíti s drahokamem žlutýmzamilujete se
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  PrstennajítTvé srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenkupovatimnoho práce
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstenželezný vidětiStarost ti tíží srdce.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  PrstenželeznýUčiníš výhodné spojení.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstendrahocennýúctu získati
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  PrstendostatiNěkdo tě chce ošidit a využitkovat.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstendostati daremnajdete dobrého přítele nebo kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstendostat daremjeho smrt
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstendáti manželce, ona jej nechceÚspěšná cesta leží jasně před tebou.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstendarovatiláska
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Prstendarovati dívcehádky se svým okolím tě vyčerpávají
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  PrstenPrstendbejte opatrnosti a důkladné rozvahy ve vztazích, po kterých příliš netoužíte
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  PrstenPrstenznamená, že její muž je jí nevěrný a že je pod vlivem ženy, která ho může zničit
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  PrsteňVyčerpajú ťa hádky s blízkymi ľuďmi.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrsteňželeznýBudú ťa trápiť pochybností.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrsteňdrahocennýNadviažeš výhodné styky.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrsteňzlámanýZarmúti ťa lúčenie s ľuďmi, ktorí sú ti veľmi milí.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrsteňkupovaťBudeš netrpezlivo čakať na správu z ďalekej cudziny.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrsteňdarovaťUskutočníš veľmi úspešnú cestu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Prsteňdostať do daruNiekto ťa chce podviesť a využiť.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrsteňstratiťV pravej chvíli získaš nového a dobrého priateľa.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrsteňVo vzťahoch, po ktorých príliš netúžite, dbajte na opatrnosť.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Prsteňdostať do daruNájdete dobrého priateľa, alebo sa vám splní milostné želanie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrsteňnájsťZaľúbite sa.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Prsteňnavliecť si ho na prstVaruje pred neverou.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Prsteňniekomu darovaťVytúžené priateľstvo alebo milostný vzťah sa asi neuskutoční.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Prsteňstiahnuť si ho z prstaNevera bude mať zlé následky.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrsteňstratiťRozchod s milým človekom.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Prsteňvidieť hoPevný vzťah k inému človeku.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrsteňzlomenýPorušenie vernosti.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z