• Výklad sna "Pramen"

  PramenčistýBudeš poznávat radosti života.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PramenstlučeníI ty znáš, že na iluzích nelze stavět.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Pramenna louceTvé naděje nevyjdou nazmar.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Pramenv bytě mítZískáš příznivé obchodní I spojení.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Pramenkoupat se v němZarazil pomlouvačné řeči.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Pramenpít z nějUbránil své výhody.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PramenvyschlýSnaž se, aby se o tvých znalostech dozvěděli i jiní.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PramenSouvisí s duchovními hodnotami, záleží na tom, zda je voda čirá nebo zakalená.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Pramenpít čistou vodu z prameneDostanete se do kontaktu s neupřímný lidmi.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Pramenvidět pramenitVelké štěstí. Pokud vidíte kalnou vodu, hrozí hádka.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PrameňčistýBudeš poznávať radosti života.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrameňzmútenýAj ty poznáš, že na ilúziách nemožno stavať.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Prameňna lúkeTvoje nádeje nevyjdú nazmar.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Prameňv byte maťZískaš priaznivé obchodné I spojenie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Prameňkúpať sa v ňomZarazíš klebetné reči.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Prameňpiť z nehoUbrániš svoje výhody.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrameňvyschnutýSnaž sa, aby sa o tvojich vedomostiach dozvedeli aj iní.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PrameňSúvisí s duchovnými hodnotami, záleží na tom, či je voda číra alebo zakalená.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Prameňpiť čistú vodu z prameňaDostanete sa do kontaktu s neúprimnými ľuďmi.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Prameňvidieť prameniťVeľké šťastie. Ak vidíte kalnú vodu, hrozí hádka.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z