• Výklad sna "Poprava"

  PopravaTví nepřátelé se v tobě velmi přepočtou.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PopravaRekapitulace dosavadních postojů k určitým věcem.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Popravaněkoho blízkého nebo příteleRozchod s milým člověkem.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Popravabýt popravenBolestivá poprava znamená nemoc, v opačném případě znamená, že zažijete stud a ponížení.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Popravasám provéstPokud je krvavá, vyhrajete nějaký proces, pokud je nekrvavá, nebo popraven ožije, nemůžete odstranit nepřítele z boje.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PopravavidětZískání nového nepřítel.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  PopravaTvoji nepriatelia sa v tebe veľmi prerátajú.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PopravaRekapitulácia doterajších postojov k určitým veciam.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Popravaniekoho blízkeho alebo priateľaRozchod s milým človekom.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Popravabyť popravenýBolestivá poprava znamená chorobu, v opačnom prípade znamená, že zažijete hambu a poníženie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Popravasám vykonaťAk je krvavá, vyhráte nejaký proces, ak je nekrvavá, alebo popravený ožije, nemôžete odstrániť nepriateľa z boja.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  PopravavidieťZískanie nového nepriatľa.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Popravavidětirozchod s dobrým přítelem
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Popravaviděti jičest, pocta a zásluhy
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z