• Výklad sna "Krev"

  KrevMáš důvod, abys byl veselý.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KrevpřelévatNespěchej, škodí ti přílišná horlivost.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KrevsraženáHned začni uskutečňovat své plány.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KrevpítToužíš po milé osobě.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Krevkoupat se v níUtrpět velkou ztrátu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KrevplivatLidé chtějí zničit tvou dobrou pověst.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Krevzvířete zachytávatznamená velké obchody
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevzvířecí krevdobrý obchod
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevzkrvavené rucevarují, abys někomu neublížil, jestli na sebe nebudeš dávat pozor, čeká tě neštěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevze sebe na zem kanouti vidětidobré
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KrevZdá-li se spícímu, že krev od něho tečeškoda
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevz těla tekoucízdar podnikání
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevz nosu técičistota
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevvytékající z rányzdravotní potíže a starosti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevvysávatilichvář bude mít práci
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevvidíš-li jiného krvácetiváda, hádka
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevviděti sraženounemoc
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevviděti pěkně barevněveselost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevvidětivydání peněz na akci, podnik
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevvidětbýt v úzkostech o blízkého člověka
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevvařitiúmrtí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevumývativ místě je tajený zločin
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevtekoucí z nosunemoc a nebezpečí ztráty života,v lásce takový sen oznamuje nevěru, spory a hádky v rodině
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevsražená, shnilátěžká nemoc
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevsražená krevje symbolem nemoci
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KrevsraženáSnaž se začíti co nejdříve s podnikáním.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevsbíratidobré
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevsám krvácetdobré znamení
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevs ní umývativítězství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KrevprolévatiNespěchej! Přílišná horlivost jen škodí.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevplivati nebo vrhnoutitěžká plicní nemoc
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KrevplivatiLidé ti chtějí ublížit a poškodit tvé dobré jméno.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevplivat krevvěští velké starosti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevplije-li nečistou, hustou krevčelí k velkým bolestem a nemoci
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevplije-li čistou krevbohatství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevpítidobré
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevpítizlo souvisící s vraždou
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevpítizisk v každém ohledu
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KrevpítiToužíš po milé osobě.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevpít krevsplní se tvá přání týkající se financí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevoblečení potřísněné krvísymbolizuje nepřátele, kteří ti ztíží cestu ke kariéře ¦ po takovém snu se vyhýbej navazování nových známostí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevnésti vidětizlé
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevnečistáchybný podnik
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevnabíratiznačí k štěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevna zemi téci vidětidobré znamení
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevna zemizločin
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevna zem padajícíchudoba
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevna těle mítinějaký úřad obdržíš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevna rukouvyšetřování, zatčení
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevna šatech zmazaná, ale cizípodvodný zisk
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevmočitivelké neštěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevmočitibude zavolána rychlá pomoc
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevkoupati se v níUtrpíš velkou ztrátu.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevkdyž vidíš hezky barevnouveselost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevkdyž teče od spícíhodojdeš ke škodě
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevkdyž teče od někohosváry
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevkdyž teče mnohobohatství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevkdyž jsi od krvepřijdeš k úrazu
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevkdyž ji sbíráš od zvířeteobchod se bude dařit
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevchrlitnemoc, zlo
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevhustou plivatitrápení
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevdo nádoby točenávýhra, dědictví
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevdo jídla dátičerné umění magické bude působiti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevčistou plivatibohatství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevčervená krevznamená radost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevčerná krevznamená těžkou nemoc
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevco potokveliká škoda
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Krevbýt zkrvavenýznamená zklamání v rodině,zasnoubeným lidem věští nesnadnou překážku v cestě ke štěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kreva v ní hadmezi služebnictvem vrah
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KrevKrevvelmi různé, často možno chápat i sexuálně
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KrevKrevmáš příčinu, abys byl veselý
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KrevKrevje špatné znamení, většinou tento sen oznamuje náhlou smrt v rodině
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z