• Výklad sna "Kríž"

  Krížvidieť na vežiPrinesie vám vznešené myšlienky.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Krížmať na hlaveBudú sa o vás šíriť nepravdivé klebety.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KrížniesťPrinesie vám smútok.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Krížvidieť niesťPrinesie vám smútok a problémy.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Krížvidieť pri cestePrináša dobré znamenie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Krížvidieť ozdobený kvetmiPrináša domáce šťastie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Krížvidieť s ježišomPrináša šťastie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Krížvidieť seba samého na krížiUtrpenie ponesiete s trpezlivosťou.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KrížzničiťMáte zlé svedomie voči priateľovi.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Krížvidieť zvalenýMáte vysoké ciele, ktoré sa vám nepodarí zdolať.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Krížzo zlata alebo z kovuMáte nesplniteľné prianie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KrížSiatba sa ti nevydarí.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KrížzahalenýV tvojom okolí si smrť príde po obeť.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Krížs kvetinamiPokoj v domácnosti.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Krížpri cesteIstá správa ťa veľmi poteší.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KrížvyvrátenýMusíš byť veľmi šikovný, aby si našiel cestu zo slepej uličky.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KrížnosiťZávidia ti dobré meno.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Krížvidieť, ako ho nesúPri terajšom zámere nevydržíš.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Krížpred ním kľačaťBolesti pomaly ustúpia.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Křížvidět na věžiPřinese vám vznešené myšlenky.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížmít na hlavěBudou se o vás šířit nepravdivé klepy.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KřížnéstPřinese vám smutek.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížvidět néstPřinese vám smutek a problémy.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížvidět při cestěPřináší dobré znamení.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížvidět ozdobený květyPřináší domácí štěstí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížvidět s JežíšemPřináší štěstí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížvidět sebe samého na křížiUtrpení ponesete s trpělivostí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KřížzničitMáte špatné svědomí vůči příteli.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížvidět padlMáte vysoké cíle, které se vám nepodaří zdolat.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížze zlata nebo z kovuMáte nesplnitelné přání.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KřížSetba se ti nevydaří.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KřížzahalenV tvém okolí si smrt přijde po oběť.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížs květinamiKlid v domácnosti.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížpři cestěJistá zpráva tě velmi potěší.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KřížvyvrácenMusíš být velmi chytrý, aby si našel cestu ze slepé uličky.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KřížnositZávidí ti dobré jméno.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížvidět, jak ho nesouPři nynějším záměru nevydržíš.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížpřed ním klečetBolesti pomalu ustoupí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Křížzlatý, stříbrný nebo z drahých kamenůdar
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Křížvidětispravedlnost se dostaví
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Křížv leseneštěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Křížstát vidětištěstí a radost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Křížpřevalenýzmaření nadějí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Křížnést vidětismutek a nesnáze
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Křížna stěněbohabojný život
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Křížna hroběkonec starostí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Křížna horáchúraz
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Křížkvětinami okrášlenýdomácí štěstí, svobodným brzká svatba
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Křížklaněti se muprosba, která bude vyslyšena
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Křížjím se žehnatidobrá obrana
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Křížhořícízlé soudy
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z