• Výklad sna "Kord"

  Kordzacházet nímTvůj život bude asi plný změn.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Kordvidět zlomitSmrt. Nebo blízkost smrti.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Kordnarábať nímTvoj život bude asi plný zmien.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Kordvidieť zlomiťSmrť. Alebo blízkosť smrti.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Kordztratitichudoba
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordztratitichudoba, tesknota
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordztracenýcivilní život pro vojáka z povolání
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordzlomený vidětinepříjemnosti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordzlomenýhanba a degradace pro vojáka
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordz ruky vznešené osoby přijmoutipoctěn býti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordv ruce mítiradost, sláva
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordv ruceradost a čest
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kords ním od panovníka poraněn býtištěstí a čest
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kords ním šermovatiradost přátelská
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kords ním bodnut býtidostaneš službu
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordnositi na znamení důstojnostináhodou se staneš šťastným
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordneznámého kordem probodnoutištěstí, vítězství nad nepřítelem
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordkdyž se těhotné ženě o kordu v noci zdáporodí chlapce
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordjím ránu dostatislužba od přítele
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordjím neznámého bítistěstí v obchodech
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordjím do nebezpečí života se dostatidobrodiním být zahrnut
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Kordjím do krve ranitineznámého přívržence míti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Korddarovatiradost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KordKordsouboj či rvačka
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z