• Výklad sna "Kone"

  KoneV utrpeniach nájdeš utešiteľa.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Konekeď sa potkýnajúTvoji odporcovia zvíťazia.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Konekeď sa vzpierajúDosiahneš úspech, ale budeš musieť veľmi statočne bojovať.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KonechudéPrekonáš mnoho prekážok.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KonetučnéBudeš mať pohodlný život.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KonebieleČaká ťa výhra.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KonečierneZaľahne na teba smútok.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KonemŕtveVeru ťažko si budeš zarábať na chlieb.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KonekrotiťŠťastie príde rýchlejšie, ako si si myslel.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KoneokúvaťZískaš lepšie postavenie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Konejazdiť na nichĽudia si ťa budú ctiť a vážiť.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  KoněV utrpeních najdeš utěšitele.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Koněkdyž klopýtajíTvoji odpůrci zvítězí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Koněkdyž se vzpírajíDosáhneš úspěch, ale budeš muset velmi statečně bojovat.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KonělibovéPřekonáš mnoho překážek.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KonětučnéBudeš mít pohodlný život.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KoněbíléČeká tě výhra.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KoněčernéUlehne na tebe smutek.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KoněmrtvéVěru těžko si budeš vydělávat na chléb.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KoněkrotitŠtěstí přijde rychleji, než sis myslel.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KoněokúvaťZískáš lepší postavení.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Konějezdit na nichLidé si tě budou ctít a vážit.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  KoněKoněViz: Kůň,
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Konězlatohnědéhonestálé zdraví
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Konězkrotitibrzké štěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněz moře vyskočit vidětiz jakékoliv situace šťastně vyjíti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněvzpírající seúspěch se dostaví, ale musíš o něj bojovat
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněvytrhnouti se vidětipro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněvsednouti na koněradost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněvraného a na něm jezditizlost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněvranéhoukrutnost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněviděti koně vůbecmnoho dobrého
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněviděti divokéhoradosti dožíti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněvelmi bujnéhoštěstí v lásce, bohatství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněv pluhu koně zapražené viděti nebo jimizisk
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněutopiti aneb v močále propadnout vidětido nouze přijíti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KonětlustíPohodlný život.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněstrakatého vidětimarnivé povahy býti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněstarého šedivého zdechnout vidětizmaření dobrých nadějí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněstarého šedivého vidětitrpké dny zažíti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněstarého šedivého cvičit vidětise vznešenými osobami se sejíti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněsplašeného vidětičást svého jmění ztratíš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněsivého koněstarost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněshozen býtive své hrdosti býti ponížen
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněsám jezditisvým náruživostem uzdu pustíš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněrychlého vidětipráce
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněprodávat vidětidobré řízení míti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněprobodnout vidětimilenku ztratiti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněpošlého vidětiužitek a velmi dobrý rok
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněplavat vidětis nějakým předsevzetím proraziti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněpěkného černého vidětispokojenost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněpěkně vystrojeného před vozem vidětivelkou návštěvu obdržeti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněpěkně osedlanéhos velkou osobou se seznámíš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněpadnout vidětipotká tě brzy neštěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KoněokovatiNěkdo ti pomůže kupředu.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněněkoho na tvého vlastního sedat viděticizoložství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněna něm ve městě jezditirozkřičen býti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněna něm jezditisám sebe do nebezpečí uvrhneš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněna něj sedaticti dosáhnouti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněna něj nasedatichlubivost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněna koni z města ven jezditipánům zle, nemocným smrt
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KoněmrtvíV potu tváře chléb svůj dobývati budeš.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněmrtvého vidětiradost
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněmnoho skákat vidětispěšnou zprávu obdržíš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněkterý jezdce shodí a odběhnepokažené podnikání
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KoněkrotitiRychle se ti podaří dosáhnout úspěchu.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněkrmit vidětizámožným se staneš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněkovati v zimědobré
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněkovat vidětiužitečnému zaměstnání ponoukati
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněkoupitičerveného nebo šimla, máš k očekávání velké štěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KoněKoně běžícího vidětidobrá novina
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněklopýtajícítvoji odpůrci zvítězí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněklesnout nebo ve vodě topit koně vidětiupadneš do bídy
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Konějezditi na nichbudeš ctěn
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KoněhubeníMusíš se dostat přes překážky, neboť jinak tě opustí štěstí!
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněhubeného vidětitvůj nepřítel se raduje
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněhubenéhoztráta vážnosti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněhoupacího koně kupovatidobré
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněhnědého vidětipotupen býti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Konědobře vykrmenéhodobrou hospodyni míti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Konědo města jezditinemocným a vojákům velmi dobře
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Konědivokého krotitinepřítele přemůžeš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněčervenéhoštěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněčerného vidětiukrutenství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněčernéhozlou manželku, ztráta
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KoněčernéNeštěstí snášej klidně!
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněbujného a zapraženého za uzdu chytnoutičlověka, který ti škodí, se zmocníš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněbíléhonevinnost ctíti a vážiti neb ctnostnou manželku míti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KoněbíléČeká tě výhra.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněbez uzdy honitihosti do domu
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněbez ocasu vidětismutek
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Koněa ženské najednou vidětizrada, klopota
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  KoněKoněnajdeš ve svých utrpeních těšitele
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z