• Výklad sna "Kanón, delo"

  Kanón, delopočuť dunenieDostanete dobrú správu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Kanón, delostrieľať z nehoOčakávajte narodenie dobrého človeka.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Kanón, delovidieťPrináša strach a nešťastie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Kanón, delovidieť delové guleČaká vás oslobodenie od všetkých nebezpečenstiev.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Kanón, děloslyšet duněníDostanete dobrou zprávu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Kanón, dělostřílet z nějOčekávejte narození dobrého člověka.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Kanón, dělovidětPřináší strach a neštěstí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Kanón, dělovidět dělové kouleČeká vás osvobození od všech nebezpečí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z