• Výklad sna "Šaty"

  ŠatybíléChystej dar na sňatek.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatysportovníOdcestuje na daleký výlet.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatyšedéZnechutí tě těžká práce.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatyprátUskromnit se dokud je čas.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatykrátkéMálo štěstí v podnikání.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatyčernéPřinesou ti nedobrou zprávu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Šatyzelenkavé nebo modréZtratíš pochybnosti a získáš jistotu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatykupovatPoměr se s odpůrci.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Šatypěkné nositS úsporami si už na dně.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatydarovatPřestaň se hrát na velkého pána.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatyPodle kvality oblečení znát touhu po lepších poměrech.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatyčervenéZpychne.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatyčernéBudete prožívat smutek.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Šatymít pěknéOcitnete se v dobrých poměrech.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatymodréZnamená radost.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Šatynosit špinavéNeúspěšné obchody.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Šatynosit zlatéDostanete krásný, ale ne vážně míněn slib.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Šatyoblékat si bíléPěkně vás příjmu.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Šatyoblékat si drahocennéBudete mít štěstí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatyprátZnamená šetrnost.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatyroztrhatMáte sklon k rozhořčení.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatyspálitUrazí vás nebo oklamou.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Šatytakové nositVyhlídka na pochmurné dny.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Šatytakového šaty vlastnitZisk a dobré obchody.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  Šatyvidět zlatem vyšívanéPříslib štěstí.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatyzelenéSplní se vaše naděje.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatyžlutéUkazují na faleš.
  (ZDROJ:CZ,Velký snář)

  ŠatybieleChystaj dar na sobáš.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatyšportovéOdcestuješ na ďaleký výlet.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatysivéZnechutí ťa ťažká práca.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatypraťUskromni sa kým je čas.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatykrátkeMálo šťastia v podnikaní.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatyčiernePrinesú ti nedobrú správu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Šatyzelenkavé alebo belaséStratíš pochybnosti a získaš istotu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatykupovaťPomeríš sa s neprajníkmi.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Šatypekné nosiťS úsporami si už na dne.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatydarovaťPrestaň sa hrať na veľkého pána.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatyPodľa kvality oblečenia poznať túžbu po lepších pomeroch.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatyčervenéSpyšniete.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatyčierneBudete prežívať smútok.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Šatymať peknéOcitnete sa v dobrých pomeroch.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatymodréZnamená radosť.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Šatynosiť špinavéNeúspešné obchody.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Šatynosiť zlatéDostanete krásny, ale nie vážne myslený sľub.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Šatyobliekať si bielePekne vás príjmu.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Šatyobliekať si drahocennéBudete mať šťastie.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatypraťZnamená šetrnosť.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatyroztrhaťMáte sklon k prchkosti.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatyspáliťUrazia vás alebo oklamú.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Šatytakéto nosiťVyhliadka na pochmúrne dni.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Šatytakého šaty vlastniťZisk a dobré obchody.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  Šatyvidieť zlatom vyšívanéPrísľub šťastia.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatyzelenéSplní sa vaša nádej.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatyžltéUkazujú na faloš.
  (ZDROJ:SK,Veľký snár)

  ŠatyšatyPak se pravděpodobně cítíte stejně na veřejnosti. Jestliže na sobě máte šaty někoho jiného, možná že i v životě přebíráte něčí roli. Svlékání symbolizuje odhalování skutečné osobnosti a má i sexuální význam.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  ŠatyLíbí se vám nebo byste je nejraději svléZnamenají sebereprezentaci.
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  ŠatyZdá se vám o šatech?štěstí nepoznáš
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Šatyroztrhatidostaneš zámožnosti
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Šatyhedvábné šaty mítistarosti, neštěstí
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Šatyženské nositizisk
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Šatybavlněné šaty mítibohatství
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Šatyandělské šaty oblékatizmaření přání a nadějí, roztržka, nebo ztráta milého
  (ZDROJ:CZ,Velký lexikon snových symbolů)

  Vyhľadať sen

  * Zadávajte vždy aspon 3 znaky.
  * Vyhľadávanie funguje aj na časť slova(pokiaľ má aspoň 3 znaky).
  * Hľadaný výraz môžete zadávať aj bez interpunkcie (bez dĺžňov,mäkčenov..)
  * V snári su spojené aj české aj slovenské snáre, preto skúste zadať aj slovenký alebo český ekvivalent.
  • Sny podľa abecedy

   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z